BỘT ĐÁ CACO3

SẢN PHẨM CHUYÊN DÙNG CHO NGÀNH

thông tin liên hệ
Mr. Đức
Tổng Giám Đốc - 0913 52 33 55

Mr. Quỳnh
- 0912 389 741

Mrs. Trang
- 0982 799 418

Chia sẻ lên:
CA(OH)2

CA(OH)2

Mô tả chi tiết

BẢNG TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT Ca(OH)2 

Tên sản phẩm

Hàm lượng

Ca(OH)2(%)

Độ PH

(dd 5%)

Hàm lượng Fe2O3(%)

Độ ẩm

(%)

Căn trên sàng90µm

canxihydroxit

≥ 90

≥ 12

≤ 0.1

≤ 2.0

≤ 2.5

 

 

 

SẢN PHẨM CÙNG LOẠI

Xem thêm các sản phẩm liên quan
CA(OH)2
CA(OH)2
CA(OH)2
CA(OH)2
CA(OH)2
CA(OH)2
CA(OH)2
CA(OH)2
CA(OH)2
CA(OH)2
CA(OH)2
CA(OH)2
CA(OH)2
CA(OH)2
CA(OH)2
CA(OH)2