BỘT ĐÁ CACO3

SẢN PHẨM CHUYÊN DÙNG CHO NGÀNH

thông tin liên hệ
Mr. Đức
Tổng Giám Đốc - 0913 52 33 55

Mr. Quỳnh
- 0912 389 741

Mrs. Trang
- 0982 799 418

Ngành Sơn

Bột TLC300
Bột TLC300
Bột MD600
Bột MD600
Bột MD400
Bột MD400
Bột K
Bột K
Bột NO2H
Bột NO2H
Bột N02T
Bột N02T
Bột N01
Bột N01