BỘT ĐÁ CACO3

SẢN PHẨM CHUYÊN DÙNG CHO NGÀNH

thông tin liên hệ
Mr. Đức
Tổng Giám Đốc - 0913 52 33 55

Mr. Quỳnh
- 0912 389 741

Mrs. Trang
- 0982 799 418

Ngành giấy

Bột NO2T
Bột NO2T
Bột NO1
Bột NO1
Bột MD400
Bột MD400
Bột MD600
Bột MD600