BỘT ĐÁ CACO3

SẢN PHẨM CHUYÊN DÙNG CHO NGÀNH

thông tin liên hệ
Mr. Đức
Tổng Giám Đốc - 0913 52 33 55

Mr. Quỳnh
- 0912 389 741

Mrs. Trang
- 0982 799 418

Bột nhẹ

K
K
MD 400
MD 400
MD 600
MD 600
N
N
NS
NS
Bột TLC 300
Bột TLC 300
Bột TLC 800
Bột TLC 800