BỘT ĐÁ CACO3

SẢN PHẨM CHUYÊN DÙNG CHO NGÀNH

thông tin liên hệ
Mr. Đức
Tổng Giám Đốc - 0913 52 33 55

Mr. Quỳnh
- 0912 389 741

Mrs. Trang
- 0982 799 418

Bột nặng

Bột N02H
Bột N02H
Bột N02T
Bột N02T
Bột N011A
Bột N011A
Bột N01
Bột N01
Bột N033
Bột N033
Bột N011
Bột N011
Bột N05
Bột N05
Bột N03
Bột N03
Bột N02
Bột N02
Bột N02A
Bột N02A